Een branche in beweging

SAC levert niet alleen Vision inspectiesystemen voor de rubbercontrole, maar ook voor complete end of line controlesystemen. Halffabricaten, zoals nabewerkte gietstukken of bijzondere delen zoals de snaren in een duwband systeem, zijn ook onderworpen aan Vision inspectie. De meetmachines worden gebouwd om te voldoen aan de gevraagde Gage R&R die wordt vastgelegd in een allesomvattende meetsysteemanalyse.

Schroefdraad op de juiste hoogte

Voor een fabrikant van grote tot zeer grote bouten is een meetsysteem ontwikkeld om tijdens het aanbrengen van de schroefdraad de hoogte van de schroefdraad te meten.  Dit gebeurt allemaal binnen de cyclustijd van minder dan één seconde per product. Op deze wijze kan de machine onbeheerd produceren binnen de vooraf ingestelde marges. Bij afwijkingen wordt de machine gestopt zodat er geen bouten geproduceerd worden buiten de specificatie.  Op deze wijze wordt er direct bespaard op energie en materiaal. 

Dit project is gerealiseerd met een Gocator als sensor voor het snel binnen halen van de gegevens 

End of line kontrolle automotive

Een End of Line controle van dashboards voor een automotive producent. Automatische Vision inspectie van componenten, labels en kleuren wordt gecombineerd met handmatige controle op bijvoorbeeld  de gladheid van de huid. Zowel de man/machine-interface als het via de grote RFID antennes wegschrijven van de data in de chip op het dashboard zijn gerealiseerd op een bestaande jig binnen het turnkey opgeleverde teststation. Voor de argeloze gebruiker van de auto kunnen we melden dat we van elk dashboard digitale foto's hebben zoals ook te lezen was in een artikel van Wij Limburg. 

Car infotainment

Voor een automotive OEM toeleverancier wordt het aansluitgedeelte van het navigatiesysteem gecontroleerd. De Sick ranger controleert de positie van de pennen met 3D techniek. De foto toon het binnengedeelte van de automatische testkast. Zero defect toelevering naar de lopende band was de reden voor deze automatisering.

Mastercell

De mastercel is een demo-opstelling om de verschillende inspectiemogelijkheden met een robot te kunnen laten zien. Niet alleen gat-diameters of aanwezigheid van componenten kunnen geïnspecteerd worden, maar ook de oppervlaktekwaliteit van afdichtvlakken. Bij het veranderen van de productie kan dezelfde robot andere taken uitvoeren. In de cel zit een camera aan de vaste wereld en op de robotarm. Beide worden gebruikt voor de navigatie rond het product. De werking zoals al getoond op de Vision en Robotics beurs in 2008 is zelfs bijna 10 jaar later nog actueel. Zie de film waarbij alle inspectie technieken getoond worden, inclusief het scannen vanaf een robot. 

Robot cel

Inspectiesysteem op een robot voor het controleren van maatvoering aan component aanwezigheid op een groot auto onderdeel voor een fabrikant in Duitsland. De grote telecentrische lens vormt samen met de robotpositionering een mooi meetsysteem voor een groot aantal te meten variabelen. Lokaal wordt de belichting vanuit de jig geregeld.

Er is bij dit soort projecten altijd een keuze in de wijze waarop het product voor de camera gebracht wordt. De camera of het product kunnen opgehangen worden aan de robot arm.  In dit geval is gekozen voor beweging van het camera en robot deel.  In deze rubriek  is ook de  oplossing te zien waarbij het product beweegt. 

Met nieuwe technieken kan de lens veel korter. Lens en camera kunnen tot 25cm gereduceerd worden en het gewicht wordt ook een stuk minder waardoor een kleinere robot mogelijk is. 

Duwband component

Voor een automotive toeleverancier is een optische meetsysteem ontwikkeld voor de kwaliteitscontrolle. De inspectie stations worden 24/7 gebruikt en zijn allen dubble uitgevoerd. Er is een EU een een verre oosten versie.  De bouwhoogte voor de operator is het verschil. 

In het jaar 2017 zijn er nog ergonomische aanpassingen aan het systeem gedaan inzake de licht belasting voor de gebruikers. Dit is gerealiseerd binnen het bestaande concept middels afscherming en kleur filtering. 

De meetunit bestaat uit een inspectie vlak in een uitsparing in de kast. Enkel het opleggen van het product is voldoende om het in positie te brengen om te meten. 

Carterpan inspectie

Voor een toeleverancier in de automotive industrie is een oliepaninspectiesysteem gerealiseerd. De pannen worden net behulp van een robot aangeboden aan een vast opgesteld inspectiestation met meerdere camera's en belichtingen. Gatbelichtingen zijn in de grijper geïntegreerd. De dichtvlakken worden op lunker gecontroleerd. Door de camera's in het topgedeelte van de inspectiecabine te plaatsen wordt olieverontreiniging geminimaliseerd. Gegarandeerde zero defect controle zonder operator invloed. Op de film is te zien dat het rap gaat. 

Bij deze toepassing zitten de camera's veilig boven in een soort bushokje. De robot brengt het product in de juiste positie voor de lens. Dit in tegenstelling tot de andere oplossing in deze rubriek waarbij de lens op de robot zit. 

In de robot grijper zijn wel belichtingen opgenomen zodat de camera in contrast kan meten. 

 

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op