Een branche in beweging

SAC levert niet alleen Vision inspectiesystemen voor de rubbercontrole, maar ook voor complete end of line controlesystemen. Halffabricaten, zoals nabewerkte gietstukken of bijzondere delen zoals de snaren in een duwband systeem, zijn ook onderworpen aan Vision inspectie. De meetmachines worden gebouwd om te voldoen aan de gevraagde Gage R&R die wordt vastgelegd in een allesomvattende meetsysteemanalyse.

End of line kontrolle automotive

Een End of Line controle van dashboards voor een automotive producent. Automatische Vision inspectie van componenten, labels en kleuren wordt gecombineerd met handmatige controle op bijvoorbeeld  de gladheid van de huid. Zowel de man/machine-interface als het via de grote RFID antennes wegschrijven van de data in de chip op het dashboard zijn gerealiseerd op een bestaande jig binnen het turnkey opgeleverde teststation. Voor de argeloze gebruiker van de auto kunnen we melden dat we van elk dashboard digitale foto's hebben zoals in het artikel van Wij Limburg te lezen is. 

Car infotainment

Voor een automotive OEM toeleverancier wordt het aansluitgedeelte van het navigatiesysteem gecontroleerd. De Sick ranger controleert de positie van de pennen met 3D techniek. De foto toon het binnengedeelte van de automatische testkast. Zero defect toelevering naar de lopende band was de reden voor deze automatisering.

De mastercel is een demo-opstelling om de verschillende inspectiemogelijkheden met een robot te kunnen laten zien. Niet alleen gat-diameters of aanwezigheid van componenten kunnen geïnspecteerd worden, maar ook de oppervlaktekwaliteit van afdichtvlakken. Bij het veranderen van de productie kan dezelfde robot andere taken uitvoeren. In de cel zit een camera aan de vaste wereld en op de robotarm. Beide worden gebruikt voor de navigatie rond het product. De werking zoals al getoond op de Vision en Robotics beurs in 2008 is zelfs bijna 10 jaar later nog actueel. Zie de film waarbij alle inspectie technieken getoond worden, inclusief het scannen vanaf een robot. 

Inspectiesysteem op een robot voor het controleren van maatvoering aan component aanwezigheid op een groot auto onderdeel voor een fabrikant in Duitsland. De grote telecentrische lens vormt samen met de robotpositionering een mooi meetsysteem voor een groot aantal te meten variabelen. Lokaal wordt de belichting vanuit de jig geregeld.

Voor een automotive toeleverancier is een optische meetsysteem ontwikkeld voor de kwaliteitscontrolle. De inspectie stations worden 24/7 gebruikt en zijn allen dubble uitgevoerd. Er is een EU een een verre oosten versie.  De bouwhoogte voor de operator is het verschil. 

Voor een toeleverancier in de automotive industrie is een oliepaninspectiesysteem gerealiseerd. De pannen worden net behulp van een robot aangeboden aan een vast opgesteld inspectiestation met meerdere camera's en belichtingen. Gatbelichtingen zijn in de grijper geïntegreerd. De dichtvlakken worden op lunker gecontroleerd. Door de camera's in het topgedeelte van de inspectiecabine te plaatsen wordt olieverontreiniging geminimaliseerd. Gegarandeerde zero defect controle zonder operator invloed. Op de film is te zien dat het rap gaat. 

 

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op